Bestrijd stress door Effectief luisteren

In bijna al mijn trainingen spreek ik over de aspecten van  effectief luisteren en communiceren. Ik kom er zo vaak op terug omdat luisteren naar mijn mening een van de belangrijks te ingrediënten van succes op vrijwel elk terrein is, zowel in het, privéleven als op het werk, in sales, in omgang met klanten en collega’s.

Helaas is het ook een van de grootste zwakheden van veel mensen. Toch kan een kleine verbetering van de luistervaardigheid een groot rendement opleveren voor onze relaties, prestaties en ja, zelfs onze mate van stress!

Jezelf vragen stellen levert veel op

Vraag je je wel eens af hoe het met jouw eigen luistergedrag op het werk is gesteld… luister je écht naar je collega’s?

Laat je hen hun betoog wel afmaken voordat je jouw beurt opeist?

En betrap je jezelf erop dat je wel eens zinnen voor anderen af maakt?

Stel je je tijdens vergaderingen geduldig en ontvankelijk op of gedraag je je ongeduldig en afwerend?

Laat je de woorden van anderen tot je doordringen, of ga je ervan uit dat je al weet wat de ander bedoelt en je het gesprek dus wel vanaf een bepaald punt kunt overnemen?

 

Jezelf zulke en aanverwante vragen stellen kan enorm veel opleveren. De meeste mensen aan wie ik het heb gevraagd (ik val ook in die categorie) geven toe dat hun luistervaardigheden althans zo nu en dan best voor verbetering vatbaar zijn.

 

Er zijn diverse redenen waarom effectief luisteren een uitstekende, techniek is om onder andere stress te verminderen.

Ten eerste zijn goede luisteraars alom gerespecteerd en geliefd. Echt goede luisteraars zijn zo zeldzaam dat je, áls je er een treft, het prettige gevoel krijgt dat je bijzonder bent. Doordat goede luisteraars gewaardeerd zijn bij degenen met wie ze werken (en leven) ontkomen ze aan een aantal veel voorkomende stressfactoren op het werk zoals gekonkel, geklets achter je rug om, tegenwerking en vijandigheid.

Goede luisteraars zijn prettig gezelschap, dus anderen willen graag iets voor hen doen. Als je dus beter leert luisteren, zullen er waarschijnlijk mensen genoeg zijn te die jou willen steunen. De meeste mensen zijn loyaal aan goede luisteraars, omdat die hun een gevoel van waardering en erkenning geven.

Eerst begrijpen dan begrepen worden

Als je effectief luistert, zul je sneller begrijpen wat iemand bedoelt, zodat je een groot aantal fouten en misverstanden kunt voorkomen die, zoals je wel weet, veel stress kunnen veroorzaken.  Ik hoef hier niet te spreken over de aantallen opdrachten of omzet plussen die je kunt maken als je effectiever leert luisteren.

Als je mensen vraagt waar ze boos en gefrustreerd van worden, zullen velen zeggen dat ‘niet gehoord worden’ boven aan hun lijstje staat. Als je dus aandachtiger naar anderen luistert kun je veel, zo niet de meeste intermenselijke conflicten vermijden of voorkomen, hoe mooi is dat?

Ten slotte bespaart effectief luisteren je gewoon tijd, omdat domme fouten simpelweg steeds minder kunnen voorkomen. Jouw opdrachten en de belangen van anderen zijn glashelder, zodat je geen onnodige, tijdverslindende vergissingen meer maakt. En de communicatie zal soepeler en resultaat gerichter worden.

Dit is een van die krachtige strategieën die onmiddellijk tot indrukwekkende resultaten kunnen leiden. Misschien zal het in het begin nog wat moeite kosten, maar die zal ruimschoots beloond worden.

De mensen met wie je samenwerkt, kunnen misschien niet exact benoemen wát je anders doet, maar ze zullen het zeker wel gaan opmerken dat ze zich beter voelen in jouw gezelschap en in gesprekken met je.

Zo wordt je niet alleen aardiger gevonden, maar word jezelf rustiger en een mooier mens op de koop toe.

Effectief luisteren kun je leren en het is nog leuk ook. Kijk voor de mogelijkheden hier.

Please follow and like us:

Draag bij