Trainingen voor elke branche

Trainingen voor elke  branche vragen om een specifieke aanpak op het gebied van verkoop, communicatie en management. Daarom heeft Rendemensgroei voor diverse branches unieke trainingsprogramma’s ontwikkeld. Wij hebben ons verdiept in de aandachtspunten binnen uw branche en hebben onze trainingen hier al op afgestemd. Daarmee komen wij samen met u eerder tot de kern en de doelstellingen die u voor ogen heeft. Trainen zonder doel is doelloos. Logisch!

 

RendeMensgroei Branches Accountancy

Accountancy
De rol van de traditionele accountant maakt plaats voor de adviserende accountant. De toegevoegde waarde komt steeds meer te liggen in het adviseren van uw klanten bij thema’s die verder reiken dan de oorspronkelijke accountantstaken.

 

 

RendeMensgroei Branches AdvocaatAdvocatuur
De tarieven van advocaten staan onder druk. Rechtskundige adviesbureaus komen met nieuwe business modellen zoals abonnementen en no-pay-no-cure. De vrije advocaatkeuze bij het gebruik van een rechtsbijstandverzekering kan zorgen voor groei in de markt voor advocaten en tegelijkertijd een toename van de kosten voor verzekeraars. De advocatuur ontwikkelt zich naar een branche waarin commercie een grotere rol gaat spelen. De tweedeling tussen commercieel gestuurde en oorspronkelijke  advocatenkantoren ontwikkelt zich en maakt het besef groter dat opdrachten minder vanzelfsprekend zijn geworden.

 

RendeMensgroei Branches BouwBouw- en Projectontwikkeling
Uit CBS cijfers blijkt dat in 2060 Nederland bijna voor de helft (44 procent) uit een één persoonshuishouden bestaat. De bouwsector zal hier op in moeten spelen door ander huizen en woonvoorzieningen te bouwen. De komende jaren moet er 10 % per jaar nieuwbouw bij komen. Deze groei biedt mogelijkheden maar ook reden tot zorgen.  De veranderingen binnen de bouwbranche hebben het noodzakelijk gemaakt om klantgerichter te gaan ondernemen. Op het gebied van ontwikkelen, bouwen en verkopen. Wat betekent dit voor uw organisatie en uw medewerkers en op welke wijze kunt u commercieel deze vertaalslag maken?

 

Dealerbedrijven
De mobiliteitsector profiteert ten dele van het economisch herstel. De autoverkoop nieuw klimt uit het dieptepunt van 2016 en de occasion markt groeit gestaag. Ondanks de positieve vooruitgang is er geen ruimte om achterover te leunen. De mobiliteitsector staat aan het begin van een grote transitie die bestaande business- en verdienmodellen totaal op zijn kop zet. Innoveren en verduurzamen zijn essentieel om te overleven in deze turbulente markt. Klantenbinding krijgt tevens een nieuwe soort lading. Deze connectie zal gaan zorgen voor verbinding, versterking en daardoor zal het vertrouwen ontstaan om langdurige relaties over te houden.

 

RendeMensgroei Branches DrukkerijGrafische Sector en Drukkerijen
De noodzaak om onderscheidend vermogen te creëren is van groot belang in deze sector, het aangaan van partnerships met branchevreemde partijen kan hierbij helpen. Op die manier kunnen nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden. Denk aan samenwerkingen met ICT-bedrijven of communicatiebureaus om een crossmediale, persoonlijke dienstverlening te kunnen bieden. Flexibiliteit in het ondernemerschap en toewijding van het management is nodig. Nieuwe technieken en de opkomst van internetdrukkerijen veranderen de grafische branche. De noodzaak om hier commercieel op te anticiperen en onderscheidend vermogen te kunnen realiseren wordt daarmee groter.

 

RendeMensgroei Branches Groothandel Vers

Groothandel Vers
In de groothandel vinden er de laatste jaren veel ontwikkelingen plaats, zoals internationalisering en toenemende invloed van technologie. De wensen van uw klanten veranderen. Ze worden geconfronteerd met toenemende concurrentie en zoeken naar een bredere ondersteuning. Alleen het verkopen van uw assortiment is vaak niet meer voldoende om de klant te werven en te binden.

 

 

RendeMensgroei Branches AutomatiseringICT Automatisering
Toenemende automatisering en de opkomst van clouddiensten maken de markt interessant voor steeds meer aanbieders in de ICT sector. Juist nu wordt onderscheidend vermogen cruciaal om klanten te werven en te binden. De branche kampt echter met een probleem. De groei in de ICT-dienstverlening wordt voornamelijk geremd door de krapte op de arbeidsmarkt. Ongeveer een kwart van de ICT-bedrijven kampt met een personeelstekort. Hierdoor kunnen ICT-bedrijven minder produceren en worden in voorkomende gevallen opdrachten niet aangenomen of uitgesteld. Sinds 2015 is de ICT-sector de sector met het grootste arbeidstekort. De verwachting is dat, gezien de specifieke wensen van werkgevers, deze situatie voorlopig zo blijft.

Notariaat
Het notariaat is een branche waarin onderscheidend vermogen de doorslag geeft. Maar hoe maakt hij dit zichtbaar? Omdat de wensen en behoeften van klanten veranderen moet het notariaat een commerciële inhaalslag maken. Het is tenslotte niet meer vanzelfsprekend dat grote transacties bij hem terecht komen. Notariskantoren profiteren nu weer van het aantrekken van de woningmarkt, maar hebben wel te maken met nieuwe toetreders zoals de HEMA en andere partijen.

 

RendeMensgroei Branches WoningcorporatieWoningcorporaties
Het speelveld van corporaties is aan forse veranderingen onderhevig. Met invoering van Vpb plicht, sectorbijdrage voor sanering ‘probleemwijken’, jarenlange kostenstijgingen boven huuraanpassingen en stagnerende woningverkopen worden de beschikbare kasstromen beïnvloed. Hierdoor wordt de ruimte voor investeringen in nieuwbouw beperkt. Daarmee krijgt uw organisatie en uw medewerkers te maken met een commercieel traject.

 

RendeMensgroei Branches ZorgZorgorganisaties
De vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken leidt tot meer vraag naar zorg en de bijbehorende kosten. De zorgkosten bedragen momenteel ruim € 95 miljard per jaar en dreigen onbetaalbaar te worden. De combinatie van een stijgende zorgvraag, toenemende zorgkosten en een krappere arbeidsmarkt vraagt om innovatie, meer zorg dichtbij de burger en relatief minder langdurig verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis. De invoering van de integrale prestatiebekostiging, betekent voor zorgorganisaties de overstap van een stabiele budgetbekostiging naar een kansrijke prestatiebekostiging. Marktbenadering en klantgerichte organisatie zijn hiermee belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering van zorginstellingen geworden.

 

Interessant?

Wilt u weten wat Rendemensgroei voor uw specifieke branche kan betekenen, plan dan de gratis strategiesessie in met Arthur Brekelmans. Hij zal deze sessie persoonlijk met u doorlopen.