De workshops van RendeMensgroei, zijn ontworpen als actieve leeromgevingen waarbinnen van leidinggevenden en leiders wordt verwacht dat zij een nieuw bewustzijn ontwikkelen, van perspectief veranderen, praktische hulpmiddelen verwerven, nieuw gedrag in de praktijk brengen, doelstellingen vaststellen voor verandering in hun persoonlijke en professionele leven, en netwerken met andere deelnemers ontwikkelen.

rendemensgroei workshopDe workshops berusten op gedelegeerde leerprocessen en individuele coaching. Zij modelleren over het algemeen een verantwoorde managementbenadering. De workshops stellen elke deelnemer in staat actief te leren door op zijn eigen ritme te oefenen en te experimenteren, om tot eigen conclusies en beslissingen te komen. Kortom, leerzame workshops die aansluiten bij fundamentele coachingsprincipes.

Door een verstandige aanpak levert een effectieve workshop van RendeMensgroei winst op in termen van de verdere ontwikkeling van medewerkers en van teams en daarmee de organisatie.

Er wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers binnen de organisatie. Door inspirerende werkvormen komt deze kennis weer aan de oppervlakte. Met als resultaat, dat deze kennis een nieuw fundament vormt van anders en beter gaan werken. Commerciële kansen die anders onderbelicht zouden blijven, worden benut.

Hoe komt kennis in een workshop op tafel?

Tijdens een workshop wordt geleerd opmerkingen en een eventuele kritische nood van medewerkers serieus te nemen. Jammer genoeg wordt opbouwende kritiek van en door medewerkers vaak naast zich neergelegd. Met als gevolg dat moedeloosheid oprukt waardoor energie weglekt en de resultaten achterblijven. Bij workshops van RendeMensgroei wordt er aandacht gegeven aan, tijd vrijgemaakt voor  en ruimte gegeven om de huidige en de gewenste situatie te bespreken. Tijdens de workshop wordt de route bepaald hoe iedereen een bijdrage gaat leveren aan de beoogde situatie. Dit zorgt voor hernieuwde energie en betere resultaten. Denk maar eens aan het programma ‘Undercover Boss’ waarbij de directeur van zijn medewerkers leert wat beter kan.

Tijdens een workshop van RendeMensgroei krijgen de deelnemers geleerd weer in gesprek te gaan met hun medewerkers. Er wordt een beeld geschetst van de huidige manier van werken. De deelnemers worden uitgedaagd. Er wordt hen gevraagd wat anders kan en voor wat beter moet. U zult aangenaam verrast worden door de kwaliteit en de kwantiteit van ideeën die deelnemers toelichten. De inzet van een onafhankelijke derde zoals Arthur Brekelmans van RendeMensgroei kan verfrissend werken. Hij is niet belast met de (recente) gebeurtenissen uit het verleden. Waardoor het voor hem gemakkelijker is om als advocaat van de duivel op te treden en juist niet te stoppen maar dieper in te gaan op gevoelige kwesties.

Tijdens de inloop, de pauze en uiteraard bij de netwerkborrel na afloop van elke workshop van RendeMensgroei is er voldoende tijd om te netwerken.